FARE consultants kan helpen

 

FARE consultants heeft de onafhankelijke expertise om technische informatie te verstrekken, in het bijzonder bij gevallen waar

juridische kanten aan zitten.

 

FARE consultants kan praktisch en literatuuronderzoek doen en tekstmateriaal leveren voor alles wat wapens of wapenwetgeving

betreft.

 

FARE consultants certificeert, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Wapenverzamelaars, wapens die vallen onder

artikel 18 van de Regeling Wapens en Munitie en die dus vrijgesteld zijn.

 

FARE consultants beschikt zelf over een grote ter zake kundigheid op dit gebied maar heeft ook toegang tot een uitgebreid netwerk

van gespecialiseerde experts. FARE consultants onderhoudt contacten met vele nationale en internationale organisaties, zoals van

de politie, het justitieel apparaat, verzamelaars, musea en sportschutters, waaronder IRSAIS, FESAC, NVBIW, NVBMB en KNSA.

 

FARE consultants heeft ervaring in het werken op nationaal (Nederlands), Europees en Internationaal niveau. Wij kunnen expertise

leveren in de vorm van onderzoek en rapportages, persoonlijk- of schriftelijk advies, voorstellen voor juridische- en andere teksten

en, natuurlijk, als deskundige optreden bij civiele-, bestuurs- en strafrechtzaken.

 

FARE consultants kan bogen op dertig jaar ervaring bij het leveren van expertise bij rechtszaken en gerechtelijke onderzoeken en

heeft zelfs de beschikking over deskundigen die geregistreerd zijn in het NRGD.

 

Onze expertise omvat de technische aspecten van (vuur)wapens, zowel modern als antiek, in wapenwetgeving op alle niveaus, van

plaatselijk verordening tot UN resolutie.
 

FARE consultants kan helpen.