Vuurwapens: een gebrek aan expertise

 

Vuurwapens vormen een vakgebied waarin heel veel personen beweren "expert" te zijn. Bij nadere beschouwing blijkt hun "expertise" echter

vaak alleen te bestaan uit het feit dat zij ooit wel eens een vuurwapen gehanteerd hebben en er, heel misschien, zelfs mee geschoten hebben.

Dit alles onder het motto:

"iedereen kan met een vuurwapen omgaan dus iedereen is een expert".

Wanneer het aankomt op de combinatie van juridische en technische aspecten van wapens in het algemeen en vuurwapens in het bijzonder,

schiet dit soort kennis schromelijk te kort. Dit gebrek aan expertise heeft al vaak geresulteerd in indianenverhalen, insinuaties, fouten en zelfs

onterechte veroordelingen of vrijspraken. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

 

         Door fouten in de dagvaarding kan een handelaar in illegale wapens niet veroordeeld worden.

         Doordat geen expert aanwezig is die het verschil weet tussen zwart- en rookloos kruit wordt een waardevolle verzameling van antieke

wapens in beslag genomen en vernietigd.

         Bij het schrijven van een wapenwet worden dermate vage definities gebruikt dat wapens van meer dan 400 jaar oud verlofplichtig worden.

         Een journalist houdt, in een actualiteitenprogramma, bij hoog en bij laag vol dat met een revolver door een motorblok geschoten kan

worden, ondertussen beelden tonend van een mitrailleur.

         Een journaal uitzending toont een stapel luchtgeweren en beweert dat het in beslag genomen Kalashnikovs zijn.

         Een man wordt ten onrechte veroordeeld wegens vuurwapenbezit terwijl het een antiek wapen blijkt te betreffen

 

Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat er zoal fout kan gaan als geen experts geraadpleegd worden. Al die fouten zijn te voorkomen.

 

Natuurlijk zijn er wel echte experts, ook in Nederland. Vaak zijn daarbij echter andere (commerciŽle) belangen in het spel of ontbreekt de

vaardigheid om de zaak "op papier te zetten".

 


Het is de missie van FARE consultants om hier de helpende hand te reiken.